Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet av den personliga integriteten vilket innebär striktare krav på hur företag i EU får behandla personuppgifter. I och med den nya lagen har vi samlat viktig information för dig som är kund om hur vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt och vad du behöver göra för att följa den nya lagen.  

 

I och med den nya lagen har vi på Internetfamiljen i Sverige  gjort ett gediget arbete med att se över våra processer för hur vi hanterar och lagrar personuppgifter. Alla våra medarbetare har även genomgått en utbildning där vi gått igenom hur vi arbetar med personuppgifter på ett säkert och tryggt sätt. Här berättar vi mer om vad vi har gjort.


Vår hantering av dina personuppgifter

Vilka personuppgifter finns sparade hos oss?


De personuppgifter som finns sparade om dig som kund är de uppgifter som du lämnat till oss när du blev kund, som exempelvis din e-post, telefonnummer och eventuell fakturaadress. När du är i kontakt med oss så loggar vi vissa service och support uppgifter, så vi kan se vad vi har gjort och som behöver göras framöver.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?


Utöver våra medarbetare, har våra underleverantörer tillgång till dina personuppgifter. Vi har säkerställt att dessa har ett aktivt GDPR-arbete och arbetar för att hålla dina personuppgifter säkra och krypterade enligt normala standarder. Det kan vara CRM program, backupprogram, faktureringsprogram, e-postprogram eller liknande.

Vill du radera dina personuppgifter?  


För att behandla dina personuppgifter, och eventuellt radera dem, behöver vi först se över på vilken laglig grund det sker. Det finns nämligen en rad olika faktorer att ta hänsyn till innan vi kan ta bort en kunduppgift. Exempelvis finns det avtal som upprättades när du blev kund hos oss, samt andra lagar som exempelvis bokföringslagen. Ta kontakt med vår support så tittar vi närmare på din fråga!

Vad gäller marknadsföring och utskick från oss?
Både när det gäller nyhetsbrev och information som vi tillhandahåller till våra kunder, så informerar vi dig framöver om hur du kan avprenumerera dig på nyhetsbrev och eventuella utskick. För att av prenumerera på våra utskick klickar du på länken “avprenumerera” längst ner i utskicket från oss.

 

 

Internetfamiljen i Sveriges – IntegritetspolicyInternetfamiljen i Sveriges använder och skyddar dina personuppgifter på följande sätt:


Insamling av information.
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och/eller kreditkort.

 

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara vid supportärenden och support avtal och våra program som vi är återförsäljare för eller använder.

Användning av information
Vi behandlar information på olika grunder:

 

För att kunna administrera avtalsrelationen, till exempel för att kunna hantera betalningar och möjliggöra att du kan använda olika tjänster och logga in, hanterar vi

  • Kontaktuppgifter
  • Kontokortsuppgifter eller andra betalningsuppgifter
  • Inloggningsuppgifter


Den här typen av information är nödvändig för att kunna skapa ett konto och använda tjänsten, om du inte tillhandahåller denna information kan du inte använda tjänsten.


För att möjliggöra återställning av ditt konto om du ångrar uppsägning av vissa tjänster bevarar vi dessa uppgifter i upp till 3 månader efter att du sagt upp avtalet om tjänsten. Ingen annan behandling än lagring och radering kommer att ske under denna tid. Önskar du att uppgifterna raderas permanent tidigare ber vi dig höra av dig till oss. Av säkerhetsskäl dröjer raderingen vid begäran upp till två månader för att försvåra obehörig radering.


Med syfte att kunna ge dig personlig service och erbjudanden samt för sedvanlig kundrelationshantering och för att utveckla tjänsten behandlar vi:

  • Administrativ information
  • Information om vilka produkter du har köpt
  • Cookiedata
  • Support uppgifter
  • Kontaktuppgifter


Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse att behandla dessa data för dessa ändamål i form av upprätthållande av kundrelationen, marknadsföring och utveckling. Vill du avstå från sådan behandling är du välkommen att kontakta oss.


Vi behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som vid var tid gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge som lagen kräver.


Utlämnande till tredje part


Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjeparts (programägare som vilkas program vi använder i vår verksamhet, t ex. CRM program, Antivirusprogram eller liknande) som hjälper oss att driva vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Vi anser att det är nödvändigt att dela information med rättsvårdande myndigheter, it-säkerhetskonsulter, jurister och revisorer i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Informationsskydd


Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

 

Använder vi oss av cookies och agenter?


Ja på vår hemsida använder vi oss av cookies, och flera av våra avancerade program och tjänster använder s.k. agenter. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. S.k. agenter är ett litet program som ingår i de flesta avancerade data program som Antivirusprogram, RRM program, med flera De installeras på din PC och håller koll och styr de avancerade program som du har.

 

Dina rättigheter som registrerad


Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål, att få ut dem i ett digitalt läsbart format (till dig eller direkt till en annan tjänsteleverantör). Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag i vår supportfunktion på hemsidan, du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

 

Avsluta prenumeration


Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

 

Har du frågor gällande vårt arbete är du välkommen att kontakta vår support.

 

Internetfamiljen

Smidigare och säkrare